Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPY SHOP

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pracowniakornika.pl prowadzony jest przez firmę Everin Rafał Dobrzyński, z siedzibą w Różnowie, Różnowo 72 b 11-001 Dywity , telefon: 792-352-532, e-mail: sklep@pracowniakornika.pl

 2. Definicje:

  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.pracowniakornika.pl

  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

  3. Sprzedawca – Everin Rafał Dobrzyński NIP 7393651866 REGON 281468768 z siedzibą w Różnowie, Różnowo 72 b 11-001 Dywity , telefon: 792-352-532, e-mail: sklep@pracowniakornika.pl

  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

  10.  Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

  11. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  13. Dowód zakupu – rachunek, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu

§2. Dostawa produktów 

 1. Dostępne są trzy formy dostawy: 

  1. Odbiór osobisty Różnowo 72 B, 11-001 Dywity 

  2. Paczkomat InPost: od 10 do 13 zł 

  3.Kurier DPD: 15,50 zł 

  4. Kurier Inpost 12 zł

  5. Poczta Polska list od 4 do 7 zł

   

  Czas dostawy
  Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-5 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszym sklepem. 

§3. Założenie konta

1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego.

§3. Formy płatności 

Zamówienie złożone W Pracowni Kornika można opłacić:

1) Gotówką przy odbiorze w pracowni

2) Przelew na konto bankowe w przedpłacie 

Numer konta: 

98 1140 2004 0000 3002 7908 2343- prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia

3) Za pobraniem - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia

4) Płatności online świadczone przez Blue Media S.A

§4. Reklamacje

1. Kupujący, nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

5. Reklamacje należy kierować na adres: Pracownia Kornika Różnowo 72 b 11-001 Dywity

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (dotyczy szczególnie dekoracji z użyciem helu będącego gazem wrażliwym na zmiany temperatury). 

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl